статьи о собаках

 

1.      Презентація результатів наукових досліджень
2.      Методологія та організація наукових досліджень
3.      Обробка і моделювання експерименту
4.      Стандартизація і сертифікація в хімії та екології

5.      Стратегія і тактика органічного синтезу

6.      Дизайн та технологія сучасних неорганічних матеріалів

7. Медична хімія

8. Моніторинг і методи вимірювання хімічних параметрів

9. Сучасні інформаційні технології в хімії та хімічній технології

10. Фармацевтична хімія

11. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів

12. Хімія наноматеріалів

13. Хімія поверхні твердого тіла

14. Хімія природних сполук

15. Хімічні процеси в багатокомпонентних сольових системах

16. Пробопідготовка в хімічному аналізі

17. Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах

18. Елементорганічні сполуки

19. Біохімічні процеси бродіння

20. Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

21. Нафтохімія і вуглехімія

22. Експресні методи аналізу

23. Неорганічні матеріали для електронної техніки

 

 

шаблоны joomla образование