статьи о собаках

Лекції

 Кузишин О. В.

1

Предмет та задачі аналітичної хімії. Аналітичні реакції, їх характеристики. Сильні та слабкі електроліти

2

Закон дії мас у гомогенних системах. Катіони І аналітичної групи.

3

Рівноваги в гетерогенних системах. Катіони II та III аналітичних груп.

4

Буферні розчини. Амфотерність та її використання в аналітичній хімії. Катіони IV, V, VІ аналітичних груп. Систематичний хід аналізу суміші катіонів I-VІ аналітичних груп.

5

Якісний аналіз аніонів.

6

Предмет і задачі кількісного аналізу. Гравіметричний аналіз.

7

Розчини. Характеристика розчинів. Способи вираження складу розчинів.

8

Титриметричні методи аналізу. Їх класифікація. Вимоги до реакцій. Стандартні речовини і стандартні розчини.

9

Фізико-хімічні методи аналізу.

Лабораторні

 Кузишин О. В.

1

Основні прийоми роботи в аналітичній лабораторії. Хімічний посуд. Зважування.

2

Хімічні методи розділення та виявлення катіонів.

3

Хімічні методи розділення та виявлення аніонів.

4

Аналіз розчинної у воді солі.

5

Гравіметричний аналіз.

6

Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування.

7

Комплексонометрія.

8

Титриметричний аналіз. Окисно-відновне титрування.

Додатково

 

шаблоны joomla образование