статьи о собаках

Лекції

Татарчук Т. Р

1

Основні поняття та закони хімії

2

Будова атома. Періодичний закон та П. С. хім. елем.

3

Систематика та номенклатура неорганічних сполук

4

Хімічний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії

5

Фізичні та хімічні властивості розчинів. Гідроліз солей

6

Основи хімічної термодинаміки

7

Кінетика хімічних реакцій

8

Оксидаційно відновні реакції

9

Загальні властивості металів

10

Гідроген та сполуки Гідрогену

11

Елементи VІІ А групи

12

Елементи VІ А групи

13

Елементи V А групи

14

Елементи  ІV А групи

15

Елементи ІІІ А групи

16

Елементи І А групи

17

Елементи ІІ А групи

18

Елементи І В групи

19

Елементи ІІ В групи

20

Елементи ІV В групи

21

Елементи V В групи

22

Елементи VІ В групи

23

Елементи VІІ В групи

24

Елементи VІІІ В групи

Практичні

Татарчук Т. Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторні

Татарчук Т. Р

Солтис Л. М.

 

 

 

 

 

 

Додатково

Питання до екзамену

Питання до контрольної роботи 1

Питання до контрольної роботи 2

Робоча навчальна програма Неорганічна Хімія

шаблоны joomla образование