статьи о собаках

Лекційні матеріали

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Атомно-молекулярне вчення

Будова атома. Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів

Найважливіші класи неорганічних сполук

Хімічний звязок. Міжмолекулярні взаємодії

Фізичні та хімічні властивості розчинів. Гідроліз солей

Кінетика хімічних реакцій

Оксидаційно відновні процеси

Основні поняття геохімії


 

Практичні завдання

 Практичне 1

Практичне 2

Практичне 3

Практичне 4

Практичне 5

Практичне 6

Практичне 7

Основні поняття і закони хімії

Будова атома

Класи неорганічних сполук

Хімічний звязок та будова молекул

Комплексні сполуки

Розчини електролітів. Гідроліз солей

Оксидаційно-відновні реакції

 

шаблоны joomla образование