статьи о собаках

Семестр 1

Лекції

Татарчук Т. Р

1

Предмет та завдання неорганічної хімії

2

Основні поняття та закони хімії

3

Будова атома. Періодичний закон та П. С. хім. елем.

4

Хімічний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії

5

Систематика та номенклатура неорганічних сполук

6

Координаційні сполуки

7

Основи хімічної термодинаміки

8

Кінетика хімічних реакцій

9

Основні поняття геохімії

10

Фізичні та хімічні властивості розчинів. Гідроліз солей

11

Оксидаційно відновні реакції

12

Основи електрохімії. Корозія

Практичні

Татарчук Т. Р

1

Осн. поняття і закони хімії

2

Будова атома

3

Класи неорг. сполук

4

Хімічний зв’язок та будова молекул

5

Комплексні сполуки

6

Розчини електролітів. Гідроліз солей

7

Оксидаційно-відновні реакцї

Лабораторні

Татарчук Т. Р

Солтис Л. М.

1

Лабораторний хіміний посуд

2

Приготування розчинів

 3

Основні класи неорганічних сполук

 4

Гідроген

 5

ІІ –А група

 6

Алюміній

 7

Карбон та Силіцій

 8

Гідроліз

 9

Комплексні сполуки

10

Розчини

11

Окисно – Відновні реакції

Додатково

Питання до іспиту 1 семестр

Питання до заліку Неорганічна Хімія

Робоча навчальна програма Неорганічна Хімія

 

 

Семестр 2

Лекції

Татарчук Т. Р

13

Загальні властивості металів

14

Гідроген та сполуки Гідрогену

15

Елементи І А групи

16

Елементи ІІ А групи

17

Елементи ІІІ А групи

18

Елементи  ІV А групи

19

Елементи V А групи

20

Елементи VІ А групи

21

Елементи VІІ А групи

22

Елементи VІІІ А групи

23

Елементи І В групи

24

Елементи ІІ В групи

25

Елементи ІІІ В групи

26

Елементи ІV В групи

27

Елементи V В групи

28

Елементи VІ В групи

29

Елементи VІІ В групи

30

Елементи VІІІ В групи

Практичні

Татарчук Т. Р

1

 Заг власт металів

2

Гідроген

3

Елементи І А груп

4

Елементи ІІ А груп

5

Елементи ІІІ А груп

6

Елементи IV А груп

7

Елементи V А груп

8

Елементи VI А груп

9

Елементи VII А груп

10

Елементи VIII А груп

11

Елементи I В групи

12

Елементи II В групи

13

Елементи III В групи

14

Елементи IV В групи

15

Елементи V В групи

16

Елементи VI В групи

17

Елементи VII В групи

18

Елементи VIII В групи

Лабораторні

Татарчук Т. Р.

Солтис Л. М.

 1

p-  елементи IV групи

 2

p-  елементи VI групи

 3

d-  елементи VII групи

 4

d-  елементи VIII групи

 5

d-  елементи I групи

6

Елементи VI Б групи  

7

Нітроген

 8

Галогени

Додатково

 

 

 

 

 

 

шаблоны joomla образование