статьи о собаках

Лекції

Мідак Л. Я.

 

1

Вступ. Загальні питання хіміко-токсикологічного аналізу.

2

Отруєння та деякі питання токсикокінетики отрут.

3

 Методи аналізу, які застосовують в токсикологічній хімії.

4

 Промислові та агропромислові речовини вчора і сьогодні.

5

 Отрутохімікати і методи їх хіміко-токсикологічного аналізу.

6

 Хімічні сполуки в побуті.

7

Методика ізоляції отруйних та сильнодіючих речовин з біологічного матеріалу перегонкою з водяною парою

8-9

Отруйнітасильнодіючіречовини, якіізолюютьсязбіологічногоматеріалуперегонкоюзводяноюпарою.

10-11

Отруйні і сильнодіючі речовини, що ізолюються з біологічного матеріалу підкисленим етиловим спиртом або підкисленою водою.

12-13

Речовини, що екстрагуються органічними розчинниками з кислих водних витяжок.

14-15

Речовини, що екстрагуються органічними розчинниками з підлужених водних витяжок.

16-17

Гомеопатія.

18

Токсичні речовини в продуктах харчування

Лабораторні

Мідак Л. Я.

1

Визначення нітратів та нітритів у продуктах харчування йонометричним методом

2

Визначення мангану в вигляді перманганат-іону

3

  Визначення антибіотиківв молоці

Додатково

Навчальна програма

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

шаблоны joomla образование