статьи о собаках

Інформація про діяльність студентських наукових об’єднань (СНО)

кафедри неорганічної та фізичної хімії

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ГРУПА

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ХІМІЇ ТА ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ».

 Науковий керівник – Сіренко Геннадій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Наукова тематика: Розробка критеріїв та процедура моделювання, математичного планування, аналізу експерименту та пошуку оптимальних рішень в хімії та хімічній технології.

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ГРУПА

«ХІМІЯ НЕОРГАНІЧНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ».

 Науковий керівник – Татарчук Тетяна Романівна, кандидат хімічних наук, доцент.

Наукова тематика: Синтез металооксидних шпінельних наноматеріалів методами хімічної та механічної гомогенізації; опис механізмів взаємодій, каталітичної активності та реакційної здатності на основі кристалоквазіхімічної моделі.

Наукова тематика проблемної групи відповідає кафедральній науковій темі №2 «Наноплівки, наноматеріали та контактні явища під час високих і надвисоких тисків у динамічному контакті» (реєстраційний номер 0113U006313).

 Основні завдання діяльності проблемної групи:

1. Синтез металоксидних шпінельних наноматеріалів методами хімічної та механічної гомогенізації.

2. Опис механізмів взаємодій, каталітичної активності та реакційної здатності на основі кристалоквазіхімічної моделі;

3. Прогнозування властивостей стехіометричних та нестехіометричних шпінельних сполук з використанням положень кристалоквазіхімії.

 Теми індивідуальних наукових досліджень студентів:

1. Мислін Мар’яна «Синтез та кристалохімічні дослідження оксидних пігментів на основі алюміній оксиду».

2. Старко Ірина «Вимірювання та контроль кольору модифікованих пігментів в системі MgO-Al2O3-NiO».

3. Лясковська Марія «Кристалохімічні параметри та квазіструктурний механізм поверхневих взаємодій в системі ZnO-Al2O3-CoO».

4. Біленчук Маряна «Хімія благородних газів: історичний аспект та хімічні властивості».

5. Куш Уляна «Теорія кристалічного поля для шпінельних структур».

6. Бойко Євген «Золь-гель технологія в синтезі шпінельних феритів та алюмінатів».

7. Погрибенник Христина «Сучасний стан досліджень в області наноматеріалів».

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ГРУПА

«Аналітичний контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів».

Наукові керівники – Мідак Лілія Ярославівна, кандидат хімічних наук, доцент;

                                   Кузишин Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних наук.

Наукова тематика: Аналіз сучасних методів фальсифікації й ошукування споживача на ринку харчової та косметичної продукції; опис механізмів взаємодії організму та ксенобіотиків; шляхів та маршрутів поширення токсикантів в організмі; лабораторні дослідження харчових продуктів та косметичних засобів на відповідність ДСТУ та ТУ.

Наукова тематика проблемної групи відповідає кафедральній науковій темі №4 «Синтез новітніх біологічно-активних сполук на основі нітрогеновмісних гетеросистем та триазенів антрахінонового ряду» (Реєстраційний номер 0113U006314).

Основні завдання діяльності проблемної групи:

 1. Аналіз сучасних методів фальсифікації й ошукування споживача на ринку харчової та косметичної продукції;
 2. Опис механізмів взаємодії організму та ксенобіотиків; шляхів та маршрутів поширення токсикантів в організмі;
 3. Лабораторні дослідження харчових продуктів та косметичних засобів на відповідність ДСТУ та ТУ.

Теми індивідуальних наукових досліджень студентів:

 1. Урбанович Марія «Прикладні аспекти токсикологічної хімії: токсикологія синтетичних мийних засобів».
 2. Сворак Христина «Безпека харчових продуктів. Харчові добавки».
 3. Романів Василь «Теоретичні і прикладні аспекти харчової хімії. Вуглеводи».
 4. Вітюк Вікторія «Прикладні аспекти токсикологічної хімії: Хімічні сполуки у побуті».
 5. Євчук Ганна «Прикладні аспекти токсикологічної хімії: токсичність продуктів харчування та косметичних засобів».
 6. Коваль Марія «Аналіз якості сирів і сметани вітчизняного виробництва».
 7. Кузишин Мар’яна «Теоретичні і прикладні аспекти харчової хімії. Білки».
 8. Мотрук Назар «Фізико-хімічні методи визначення токсичних речовин у продуктах харчування та косметичних засобах».

 

 НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ГРУПА

«Синтез потенційних біологічно-активних сполук

на основі похідних антрахінону».

Наукові керівники – Тарас Тетяна Миколаївна, кандидат хімічних наук, доцент;

                                   Лучкевич Євген Романович, кандидат хімічних наук, доцент.

Наукова тематика: Розробка науково-теоретичних основ синтезу нових нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону, як потенційних біологічно-активних сполук та барвників; механізм реакцій діазотування, перетворення діазопохідних та азосполучення ароматичних сполук.

Наукова тематика проблемної групи відповідає кафедральній науковій темі №4 «Синтез новітніх біологічно-активних сполук на основі нітрогеновмісних гетеросистем та триазенів антрахінонового ряду» (Реєстраційний номер 0113U006314).

Основні завдання діяльності проблемної групи:

 1. Розробити препаративні методики синтезу нових сполук на основі нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону з протимікробною та протипухлинною діями, які стануть основою для розробки лабораторних регламентів для одержання зразків цих сполук;
 2. Провести дослідження механізмів основних реакцій з метою оптимізації методів синтезу;
 3. Вивчити кислотно-основні перетворення діазопохідних 9,10-антрахінону;
 4. Провести спрямований синтез нових представників біологічно активних нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону з різними функціональними факмакоформними групами для пошуку нових ефективних субстанцій на основі результатів комп’ютерного скринінгу біологічної активності даного класу хімічних сполук та на його основі встановити напрямок експериментальних біологічних досліджень для виявлення їх практично корисних властивостей;
 5. Дослідити експериментально біологічну активність, як потенційно можливих препаратів з протимікробною, антинеопластичною та цитостатичною дією.

 Теми індивідуальних наукових досліджень студентів:

1.      Грижак Роман «Синтез аліфатичних триазенів на основі 1-аміноантра-9,10-хінону».

2.      Загірняк Мар’яна «Синтез ароматичних триазенів на основі 1-аміноантра-9,10-хінону».

3.      Корній Роман «Синтез аліфатичних триазенів на основі 2-аміно-9,10-антрахінону».

4.      Телюк Михайло «Кінетика реакції розкладу гідросульфату 9,10-дигідро-9,10-діоксо-1- та 2-антрацендіазонію».

5.      Іванищак Христина «Синтез аліфатичних триазенів на основі 2-аміноантра-9,10-хінону».

6.      Федорчук Маріана «Синтез циклічних триазенів на основі 2-аміно-9,10-антрахінону».

7.      Довбенко Ірина «Реакція заміщення діазогрупи в 4-бром-9,10- діоксо-2-сульфо-9,10-дигідро-1-антрацендіазонію».

     8.      Дровальова Єлізавета «Підбір умов проведення реакції діазотування 2-аміноантра-9,10-хінону».

шаблоны joomla образование