Лекційні матеріали

Конспект лекцій 


Практичні матеріали

Практичнa роботa 1

Практичнa роботa 2

Лекційні матеріали

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Атомно-молекулярне вчення

Будова атома. Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів

Найважливіші класи неорганічних сполук

Хімічний звязок. Міжмолекулярні взаємодії

Фізичні та хімічні властивості розчинів. Гідроліз солей

Кінетика хімічних реакцій

Оксидаційно відновні процеси

Основні поняття геохімії


 

Практичні завдання

 Практичне 1

Практичне 2

Практичне 3

Практичне 4

Практичне 5

Практичне 6

Практичне 7

Основні поняття і закони хімії

Будова атома

Класи неорганічних сполук

Хімічний звязок та будова молекул

Комплексні сполуки

Розчини електролітів. Гідроліз солей

Оксидаційно-відновні реакції

 

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри НФХ для студентів спеціальності "Географія"

 

Курс

Назва предмету

Вид роботи

Викладач

І 

"Загальна хімія з основами геохімії"

Лекції, Лаб., Прак

Лучкевич Є.Р., Верста О.М.

ІV 

"Аналітична хімія довкілля.

Лекції, Практ

Лучкевич Є.Р.