Напрям підготовки«Хімія»

     Випускники спеціальності «Хімія» одержують знання та практичні навики, які відкривають дорогу до широкого спектру професій хімічної, харчової, фармацевтичної, виноробної та горілчаної промисловості, на виробництвах  деревообробної,  паперової,  сільськогосподарської, цукрової, кондитерської інших галузей  промисловості в Україні та за кордоном. Наших випускників цінують роботодавці за високу фахову підготовку експерта-хіміка-аналітика та  вміння пристосовуватися до різних умов, тому вони мають реальну перспективу  працевлаштування та службового удосконалення. 

Умови зарахування

   Зарахування здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти  з наступних предметів: хімія (профілюючий), біологія, українська мова та література.

Детальніше...

Функціональними обов'язками магістра є організація і керівництво науковими дослідженнями в наукових та виробничо-наукових організаціях. Він стоїть на передньому плані наукових і технічних досягнень в галузі хімії. Надає консультативні послуги підприємствам, організаціям і фірмам, діяльність яких пов'язана з розробкою і  реалізацією апаратів та обладнання, що використовується в даній галузі. Він володіє фундаментальними знаннями з хімії та математики.

Детальніше...

Працюють над докторською дисертацією викладачі катедри

неорганічної та фізичної хімії:

 

Мідак Лілія Ярославівна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Методологічні основи математичного моделювання хімічного та біологічного експериментів під час вирішення екстремальних завдань».

Науковий консультант: д.т.н., професор Сіренко Г.О. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника кафедра неорганічної та фізичної хімії.

  

Лучкевич Євген Романович

Працює над докторським дослідженням на тему: «Термодинамічні та кінетичні механізми хімічних реакцій високотемпературного азосполучення термолабільних діазосполук».

Науковий консультант: д.х.н., професор Новіков В.П. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

 

Верста Оксана Михайлівна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Синтез та властивості біологічно-активних оксиґеновмісних похідних четвертинних солей 3,4-диметилхінолінію та створення композитів на їх основі».

Науковий консультантд.х.н., професор Гуцуляк Б.М. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника кафедра неорганічної та фізичної хімії.

 

Тарас Тетяна Миколаївна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Розв’язання прикладних проблем хімії амінопохідних 9,10-антрахінону та створення спеціальних матеріалів на їх основі».

Науковий консультант: д.х.н., професор Новіков В.П. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

До уваги випускників спеціальності «Хімія»!

Вас чекає аспірантура за спеціальностями:

  • Хімія високомолекулярних сполук – хімічні та фізико-математичні науки (проф. Шийчук О.В., проф. Сіренко Г.О., доц. Тарас Т.М., доц. Лучкевич Є.Р., доц. Верста О.М., доц. Мідак Л.Я.)
  • Порошкова металургія та композиційні матеріали – технічні науки (проф. Сіренко Г.О., доц. Мідак Л.Я.)
  • Захист кандидатських дисертацій відбувається за спеціальностями:
  • Детальніше...