статьи о собаках
 • "хімія твердого тіла" (хімічні науки);
  "фізика і хімія поверхні" (хімічні науки);
  "фізика і хімія поверхні" (фізико-математичні науки);
  "фізика колоїдних систем" (фізико-математичні науки);
  "хімія високомолекулярних сполук" (хімічні науки);
  "технологія пластичних мас" (технічні науки);
  "порошкова металургія та композиційні матеріали" (технічні науки);
  "неорганічна хімія" (хімічні науки).
 • За роки існування в аспірантурі катедри неорганічної та фізичної хімії навчалися і на даний момент навчаються аспіранти: 


  1. Ставична Діана Ярославівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Визначення концентрації розривів та зшивок макромолекул за змінами ММР».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 20.08.1999р.
  Дата закінчення аспірантури – 20.08.2002р.
  Захистила у 2004 році.

  2. Токарик Галина Володимирівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю в полімері».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 20.08.1999р.
  Дата закінчення аспірантури – 20.08.2002р.
  Захистила у 2005 році.

  3. Білогубка Оксана Романівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Отверднення епоксидних компаундів у мікрохвильовому полі».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2000р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р. 

  4. Луцась Анна Віталіївна
  Тема дисертаційного дослідження: «Механізми утворення ферит-хромітів магнію, одержаних співосадженням та шляхом твердофазних взаємодій».
  Науковий керівник: к.т.н., доцент Матківський М.П.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2000р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р. 
  Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

  5. Коцаба Михайло Васильович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вдосконалення технології полімерів біомедичного використання».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р. 

  6. Татарчук Тетяна Романівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Лісняк С.С.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.
  Захистила у 2005 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

  7. Сиротинська Ірина Дмитрівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Кількісне визначення параметрів фотооксидаційної деградації поліпропілену».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.
  Захистила у 2009 році.

  8. Федоришин Ольга Ігорівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Хімія поверхні вуглецевих волокон на основі гідратцелюлози, отриманих за хіміко-механо-активаційною технологією переробки пластичних мас».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.

  9. Бойко Галина Дмитрівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Карботермічне відновлення металоксидів порошків. Квазіструктурний механізм».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Лісняк С.С.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р. 

  10. Мідак Лілія Ярославівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.
  Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

  11. Луцишин Наталія Іванівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.
  Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

  12. Сав’як Оксана Любомирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Рідкі і пластичні мастильні матеріали та мастильно-охолоджувальні технологічні засоби на основі модифікованої оксиетильованої ріпакової оливи».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

  13. Таланкін Борис Олегович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка способів технологічної обробки пар тертя та дослідження пар опору композиційних матеріалів на основі ПТФЕ та вуглецевих волокон, отриманих за ХМА-технологією».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

  14. Колесник Анатолій Миколайович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Технологія і властивості низькотемпературної кераміки на основі Алюміній оксиду».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р. 

  15. Малахова Ірина Володимирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Модифікація поверхні алюмосилікатів».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р. 

  16. Кузишин Ольга Василівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування та властивості наноплівок з неорганічних та органічних рідин на металевих поверхнях під час динамічного контакту при надвисоких тисках».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р. 

  17. Базюк Лілія Володимирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Теплофізичні властивості твердих колоїдних систем на основі хімічно-механоактивованих нано- та мікророзмірних вуглецевих волокон».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р. 

  18 Складанюк Марія Богданівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості та технологія отримання композиційних матеріалів на основі порошків полімерів і металізованих вуглецевих волокон».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р. 

  19. Гурський Сергій Анатолійович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Гідрофільні полімери як регулятори технологічних властивостей мінералізованих бурових розчинів».
  Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
  Дата зарахування в аспірантуру 1.11.2004р.
  Дата закінчення аспірантури 1.11.2008р. 

  20. Гаманюк Наталія Богданівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Кристалоквазіхімічний механізм утворення цинквмісних феритів, та їх каталітична активність, реакційна здатність та прогнозування властивостей». 
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р. 

  21. Хом’як Лілія Богданівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Кислотно-основні і стереоізомерні перетворення похідних фенілазонафтіл-діазонію».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р. 
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р.

  22. Вишневський Роман Миколайович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез та властивості хінонвмісних полімерних амінів». 
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Литвин Б.Л.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р. 

  23. Процький Денис Вікторович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив донорних та акцепторних домішок до металооксидів на їх реакційну здатність».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р. 

  24. Федорів Андрій Степанович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез, будова та властивості хімічномодифікованих жирів».
  Науковий керівник: к.х.н.. доцент Литвин Б.Л.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

  25. Мокляк Марія Генадіївна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив гідроксильних груп на властивості діазоній-катіону».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

  26. Павуш Марія Зіновіївна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Біологічно-активні конденсовані та неконденсовані гетероцикли на основі похідних 5,10 – антрахінону».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

  27. Гергель Тетяна Василівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив турнбулентності та складу реакційного потоку на морфологію наночастинок кремнезему при пірог енному синтезі».
  Науковий керівник: д.х.н. Миронюк І.Ф.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.

  28. Сабадах Оксана Петрівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Азосполуки похідних аміноантрахінону 9,10».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
  Дата зарахування в аспірантуру –1.11.2006р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

  29. Джура Уляна Ярославівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімічні властивості води на межі рідина – гідрофобізований кремнезем».
  Науковий керівник: д.х.н. Миронюк І. Ф.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2006р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

  30. Петраш-Івасюк Тетяна Анатоліївна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості полімерних композитів з пластифікаторами-отвердниками на основі аддуктів та їх комплексів».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

  31. Приймак-Кузь Оксана Борисівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості полімерних композитів на основі комплексно-модифікованих пірог енного та осадженого кремній (ІV) оксиду».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.

  32. Сем’янів Любов Михайлівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Імобілізація біологічно активних сполук на твердих поверхнях органічних і неорганічних матеріалів».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2010р.

  33. Шиндак Роман Іванович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез і властивості антрахінону-9,10 та його похідних під час нуклеофільних реакцій».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.

  34. Солтис Любов Михайлівна
  Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічні трибоконтактні явища на мікрошорстких поверхнях полімерного композиту та металу».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2008р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.
  Захистила у 2012 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (хімічні науки).

  35. Вальчук Іван Ігорович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка хемо-механо-активаційної технології одержання полімерних композитів за алґоритмами греко-латинських та маґічних квадратів».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2012р.

  36. Кравець Іван Володимирович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка хемо-механо-активаційної технології одержання полімерних композитів за алґоритмами дисперсійного аналізу та планів Шеффе».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2012р.

  37. Левінський Василь Васильович
  Тема дисертаційного дослідження: «Синтез та властивості хінолінійфуринових похідних».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Верста О.М.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.

  38. Олянюк Наталія Володимирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімічні процеси адсорбції цукрознижуючих медикаментозних препаратів на поверхнях нано- та мікрочастинках твердого тіла».
  Науковий керівник: д.м.н., професор Мазепа І.В.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

  39. Шийчук Андрій Олександрович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Квантово-механічні моделі та спектральні характеристики нанолюмінофорів на основі рідкоземельних первнів».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2013р.

  40. Магун Михайло Ярославович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення системи бурових промивальних рідин із органоколоїдними складовими для забезпечення стійкості стовбура свердловин».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Верста О.М.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

  41. Луцишин Віктор Михайлович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив галогенів на кислотно-основні властивості солей нафталендіазонію».
  Науковий керівник: доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2011р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

  42. Сеньковський Олег Володимирович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив газодинамічних та температурних умов пірогенного синтезу на будову та морфологію наночастинок кремнезему».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2011р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

  43. Мартинюк Марія Іванівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення та властивості мастильних матеріялів і пластифікаторів на основі рослинних олій та аддуктів моногліцидилових етерів оксидіарилметанів та поліамінів».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2015р.

  44. Пахомов Юрій Дмитрович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімія динамічного контакту поверхонь пари «метал – карбоволокнит» та «метал – карботекстоліт».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Мідак Л.Я.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2015р.

  45. Конуп В’ячеслав Олегович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення полімерних композитів на основі гуми та антиоксидантів ряду бензойної кислоти та алюмосилікатів».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

  46. Дейчаківський Юрій Ігорович
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Реакція N-азосполучення β-антрахінон діазонію та його похідних».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

  47. Зорійчук Леся Володимирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка методів оптимізації хіміко-технологічних процесів в умовах багаточинникового промислового експерименту».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є. Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2017р.

  48. Кіндрат Олесі Ігорівні
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив структури барвників на сорбційну активність поліамідного волокна».
  Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є. Р.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2017р.

  49. Сулима Ірина Володимирівна
  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Антифрикційні властивості мастильних матеріалів на основі нанопорошків силіцію і карбону та мінеральних і синтетичних олив».
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
  Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
  Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

  шаблоны joomla образование