статьи о собаках

Працюють над докторською дисертацією викладачі катедри

неорганічної та фізичної хімії:

 

Мідак Лілія Ярославівна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Методологічні основи математичного моделювання хімічного та біологічного експериментів під час вирішення екстремальних завдань».

Науковий консультант: д.т.н., професор Сіренко Г.О. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника кафедра неорганічної та фізичної хімії.

  

Лучкевич Євген Романович

Працює над докторським дослідженням на тему: «Термодинамічні та кінетичні механізми хімічних реакцій високотемпературного азосполучення термолабільних діазосполук».

Науковий консультант: д.х.н., професор Новіков В.П. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

 

Верста Оксана Михайлівна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Синтез та властивості біологічно-активних оксиґеновмісних похідних четвертинних солей 3,4-диметилхінолінію та створення композитів на їх основі».

Науковий консультантд.х.н., професор Гуцуляк Б.М. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника кафедра неорганічної та фізичної хімії.

 

Тарас Тетяна Миколаївна

Працює над докторським дослідженням на тему: «Розв’язання прикладних проблем хімії амінопохідних 9,10-антрахінону та створення спеціальних матеріалів на їх основі».

Науковий консультант: д.х.н., професор Новіков В.П. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

шаблоны joomla образование