статьи о собаках

Навчальні дисципліни, які читаються для маґістрів:

1. Цивільна оборона

2. Іноземна мова

3. Організація і економіка хімічного виробництва

4. Педагогіка вищої школи

5. Інформатика

6. Інтелектуальна власність

7. Соціальна психологія

8. Основи нафтохімії

9. Вища освіта і Болонський процес

10. Маркетинг хім. продукції

11. Обробка та моделювання експерименту

12. Стандартизація та сертифікація

13. Методологія наукового дослідження

14. Фізична хімія полімерів

шаблоны joomla образование