статьи о собаках

 

1.      Аналітична хімія (32 год)

2.      Біонеорганічна хімія

3.      Біоорганічна хімія (30 год)

4.      Екологія (20 год)

5.      Екохімічні технології (18 год)

6.      Екохімія (14 год)

7.      Загальна хімія (24 год)

8.      Історія хімії (20 год)

9.      Колоїдна хімія (16 год)

10.  Координаційна хімія (14 год)

11.  Кристалохімія (20 год)

12.  Лабораторний практикум з неорганічного синтезу (- год)

13.  Лабораторний практикум з органічного синтезу (– год)

14.  Методи органічного синтезу (20 год)

15.  Методика викладання хімії (46 год)

16.  Методика розв’язування задач з хімії (20 год)

17.  Механізми органічних реакцій (20 год)

18.  Навички роботи з іноземною літературою (- год)

19.  Неорганічна хімія (24 год)

20.  Органічна хімія (42 год)

21.  Основи квантової хімії (20 год)

22.  Основи хімічної безпеки (20 год)

23.  Основи хімічної технології (16 год)

24.  Основи хімічної токсикології (28 год)

25.  Радіохімія та радіоекологія (40 год)

26.  Стандартизація і сертифікація (20 год)

27.  Статистичні методи в хімії (20 год)

28. Сучасні електрохімічні процеси (12 год)

29.  Сучасні освітні технології в хімії (30 год)

30.  Техніка демонстраційного експерименту(20 год)

31.  Фізична хімія I (42 год)

32.  Фізична хімія II (42 год)

33.  Фізичні методи дослідження речовин

34.  Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу (28 год)

35.  Харчова хімія (28 год)

36.  Хімічні процеси в природі (30 год)

37.  Хімія атмосфери (18 год)

38.  Хімія високомолекулярних сполук (30 год)

39.  Хімія гетероциклічних сполук (12 год)

40.  Хімія лікарських препаратів (30 год)

41.  Хімія неорганічних продуктів (20 год)

42.  Хімія природних сполук (28 год)

43. 

44.  

шаблоны joomla образование