статьи о собаках

Лекції:

 1. Предмет та об’єкт колоїдної хімії…;
 2. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем…;
 3. Оптичні властивості колоїдних систем…;
 4. Структурні механічні властивості дисперсних систем…;
 5. Електричні властивості дисперсних систем…;
 6. Агрегатні процеси в дисперсних системах…;
 7. Адсорбція…;
 8. Математичні моделі явища адсорбції…;
 9. Модель нелокалізованої адсорбції…;
 10. Адсорбція на межі тверде тіло-розчин…;
 11. Поверхневі явища…;
 12. Окремі класи дисперсних систем…;
 13. Порошкові системи…;
 14. Піни…;
 15. Високомолекулярні речовини та їх розчини…

Лабораторні:

 1. Адсорбція оцтової кислоти на вугіллі;
 2. Адсорбція ПАР на межі поділу розчин-повітря;
 3. Одержання гідрофобних колоїдних систем;
 4. Визначення розміру частинок дисперсних систем методом спектру мутності;
 5. Витіснення катіона кальцію з ґрунту іншими катіонами.

Самостійна робота

Робоча програма навчальної дисципліни

шаблоны joomla образование