статьи о собаках

Лекції:

  1. Вступ. Предмет радіохімії. Етапи становлення радіохімії, як науки. Об’єкти та завдання радіохімії;
  2. Атомне ядро. Радіоактивний розпад та перетворення ядер;
  3. Основи загальної радіохімії: ядерні реакції. Поділ важких ядер;
  4. Основи загальної радіохімії: ядерні реакції. Поділ важких ядер;
  5. Хімія радіоактивних елементів;
  6. Взаємодія радіоактивного випромінювання з речовиною. Радіаційно-хімічні ефекти в речовині;
  7. Радіометрія. Радіометричні та радіохімічні методи аналізу;
  8. Прикладна радіохімія: основи ядерного паливного циклу, використання радіонуклідів в наукових дослідженнях;
  9. Радіоактивність зовнішнього середовища. Вплив йонізуючого випромінювання на організм людини.

Методичні вказівки до практичних занять

Самостійна робота

Робоча програма навчальної дисципліни

Запитання для поточного та підсумкового контролю

 

шаблоны joomla образование