статьи о собаках

Лекції:

 1. Вступ. Білкові речовини;
 2. Вуглеводи;
 3. Ліпіди;
 4. Мінеральні речовини;
 5. Вітаміни;
 6. Харчові кислоти;
 7. Ферменти;
 8. Харчові та біологічно активні добавки, ароматизатори;
 9. Роль і вміст води в організмі людини;
 10. Безпека продуктів харчування;
 11. Теорії та концепції харчування. Основи раціонального харчування;
 12. Нетрадиційні види харчування.

 Додатки до лекцій:

1.     Таблиця 1.1

2.     Таблиця 3.2

 Лабораторні:

 1. Властивості простих білків. Дослідження хімічного складу складних білків;
 2. Виявлення вуглеводів у пробах і дослідження їх здатності до окисно-відновних реакцій. Дослідження властивостей полісахаридів;
 3. Ліпіди. Будова, властивості, сучасні погляди на роль ліпідів, використання в харчовій промисловості;
 4. Мінеральні речовини;
 5. Роль вітамінів у харчуванні людини;
 6. Харчові та біологічно активні добавки;
 7. Безпека продуктів харчування;
 8. Основи раціонального харчування.

Питання для підготовки до екзамену з курсу «харчова хімія»

Тестові завдання для поточного контролю самостійної роботи студентів

Робоча програма навчальної дисципліни

Самостійна робота

 

 

шаблоны joomla образование