статьи о собаках

Лекції:

Лекція №1(вступ, мат.сир. для орг. хім.).
Лекція №2(Алкани).
Лекція №3(Олефіни).
Лекція №4(Дієни).
Лекція №5 (Ацетилени).
Лекція №6(Галог. похід.).
Лекція №7(Спирти).
Лекція № 8(Етери і пероксиди).
Лекція №9(Сірковмісні спол.).
Лекція №10(Альдегід. кетон.).
Лекція №11.( Карбон.кислоти).
Лекція № 12(Азотовмісні спол.).
Лекція №13 (Елементоорган.).
Лекція №14 Аліциклічні вуглеводні.
Лекція №15 Вугільна  кислота та її похідні.
Лекція №16 Гідроксі- і оксокислоти.
Лекція №17 Вуглеводи і полісахариди.
Лекція № 18 Ароматичні вуглеводні.
Лекція №19 Ароматичні сульфонові кислоти.
Лекція № 20 Ароматичні галогенопохідні.
Лекція №21 Ароматичні нітросполуки.
Лекція №22 Ароматичні аміни.
Лекція № 23 Феноли.
Лекція № 24 Ароматичні карбонові кислоти.
Лекція №25 Ароматичні азо і діазосполуки.
Лекція № 26 Нафталін та антрацен.
Лекція № 27 Гетероцикли.

Робоча програма навчальної дисципліни

Лабораторні:

       1. Методи очистки органічних речовин перекристалізацією та екстрагуванням.
       2. Методи очистки органічних речовин перегонкою.
       3. Методи очистки органічних речовин звичайною та фракційною перегонкою.
       4. Елементний аналіз органічних сполук. Алкани.
       5. Алкени, алкіни.
       6. Галогенопохідні. Гідроксильні сполуки . Спирти.
       7. Гідроксильні сполуки та їх похідні. Альдегіди. Кетони.
       8. Карбонові кислоти. Похідні карбонових кислот.
       9. Нітросполуки. Аміни.
       10. Ароматичні вуглеводні та похідні.
       11. Феноли, хінони, ароматичні спирти.
       12. Ароматичні альдегіди, кетони і кислоти.
шаблоны joomla образование