статьи о собаках

Лекції:

 1. Структура природного середовища;
 2. Основні екологічні закони;
 3. Екологічні катастрофи;
 4. Відходи як фактор деградації довкілля;
 5. Основні джерела забруднення атмосфери;
 6. Аерозолі в атмосфері;
 7. Взаємодія забруднювачів в атмосфері та їх дія на навколишнє середовище;
 8. Екологічні наслідки забруднення атмосфери;
 9. Нафта і нафтопродукти як забруднювачі;
 10. Пестициди як забруднювач;
 11. Сучасні технології зниження викидів.

Лабораторні:

 1. Визначення якісних показників природних вод;
 2. Аргентометричне визначення іонів хлору в грунтових водах;
 3. Визначення іонів амонію в грунтових водах;
 4. Гравіметричний метод визначення вмісту сульфат-йонів у воді;
 5. Витіснення БСК у пробі природної води (без розведення);
 6. Визначення методів очищення поверхні водоймищ від нафти і нафтопродуктів.

Самостійна робота

Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

 

шаблоны joomla образование