статьи о собаках

На підставі рішення Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника протокол №9 від 30 червня 1998 року була створена кафедра біоорганічної хімії. Завідуючим катедри був призначений професор, доктор хімічних наук Шийчук О.В.
До складу кафедри на перше вересня 1998р. входили чотири викладачі: штатні працівники – доценти Верста О.М., Тарас Т.М., Литвин Б.Л. і Матківський М.П. Кафедра не мала на той час ні свого приміщення, ні лабораторій, ні обладнання, ні розроблених курсів навчальних дисциплін. Перед працівниками катедри стояло завдання за короткий термін створити належні умови для проведення навчального процесу, з яким вони успішно справилися.
Кафедра росла і поповнювала свій склад. З березня 2003 року наказом ректора на посаду завідувача катедрою був призначений професор, доктор технічних наук Сіренко Г.О.
Викладачі кафедри читають курси лекцій для студентів 9 спеціальностей – хімія, біологія, екологія, біохімія, агрохімія і ґрунтознавство, лісове господарство, географія, географія і біологія, філософія за такими курсами:
неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична хімія, фізичні методи дослідження речовин, механізми органічних реакцій, хімія біологічно-активних сполук, хімія нестехіометричних сполук, аналіз органічних сполук, радіохімія, кристалохімія, хімія (для спеціальностей географія, географія і біологія, лісове господарство, філософія), хімія з основами біогеохімії, обробка і моделювання експерименту в хімії та хімтехнології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, основи екології, стандартизація і сертифікація речовин, фахова іноземна мова, геолого-інформаційні системи, фізколоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, хімія високомолекулярних сполук, методи органічного синтезу, основи біохімії, тепломасообмін у хімічній технології, основи геохімії і мінералогії, аналітична хімія неорганічних сполук, хімія барвників, хімія напівпровідників, мінеральні ресурси хімічної промисловості, історія хімії, хімія і технологія поверхнево-активних сполук, фізична хімія полімерів, маркетинг хімічної продукції, методологія наукових досліджень.

 

Кафедра здійснює керівництво аспірантурою, курсовими і дипломними роботами, педагогічною і технологічною практиками.

шаблоны joomla образование