статьи о собаках

статьи о собаках

На підставі рішення Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника протокол №9 від 30 лютого 2017 року була створена кафедра теоретичної та прикладної хімії. Завідуючим кафедри був призначений професор, доктор хімічних наук Миронюк І.Ф
До складу кафедри входить 18 працівників: 3 професори, доктори наук, 8 доцентів, кандидатів наук, 3 асистенти, 1 завідуючий лабораторіями, 1 завідуюча складом, 2 інженери, 2 старші лаборанти та 2 інженери-програмісти. Викладачі катедри читають курси лекцій для студентів 9 спеціальностей – хімія, біологія, екологія, біохімія, агрохімія і ґрунтознавство, лісове господарство, географія, географія і біологія, філософія за такими курсами:
неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична хімія, фізичні методи дослідження речовин, механізми органічних реакцій, хімія біологічно-активних сполук, хімія нестехіометричних сполук, аналіз органічних сполук, радіохімія, кристалохімія, хімія (для спеціальностей географія, географія і біологія, лісове господарство, філософія), хімія з основами біогеохімії, обробка і моделювання експерименту в хімії та хімтехнології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, основи екології, стандартизація і сертифікація речовин, фахова іноземна мова, геолого-інформаційні системи, фізколоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, хімія високомолекулярних сполук, методи органічного синтезу, основи біохімії, тепломасообмін у хімічній технології, основи геохімії і мінералогії, аналітична хімія неорганічних сполук, хімія барвників, хімія напівпровідників, мінеральні ресурси хімічної промисловості, історія хімії, хімія і технологія поверхнево-активних сполук, фізична хімія полімерів, маркетинг хімічної продукції, методологія наукових досліджень.

 

Катедра здійснює керівництво аспірантурою, курсовими і дипломними роботами, педагогічною і виробничою практиками.

шаблоны joomla образование