статьи о собаках

  Федорченко

 

Софія Володимирівна

викладач, кандидат технічних наук

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю: Хімія у 2002. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: " Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- та диметилолкарбаміду – форконденсату 

 

Наукові інтереси – Технології одержання карбамідоформальдегідних смол. Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол. Очищення стічних вод виробництва карбамідоформальдегідних смол. Вплив спінюючих агентів та добавок на властивості та структуру піноматеріалів на основі карбамідоформальдегідних смол.

  Професійна діяльність

  1. Хроматографічний аналіз – лабораторні заняття, 2005-2013рр., лекції, 2011-2013рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), Інститут природничих наук.
  2. Амінопласти – лабораторні заняття, 2007-2013 рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  3. Галогеновмісні полімери – лекції, практичні заняття, 2008-2013 рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  4. Моніторинг і методи вимірювання хімічних параметрів – лекції, практичні і лабораторні заняття, 2011-2013рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр), Інститут природничих наук.
  5. Аналітична хімія – лабораторні і практичні заняття, 2010-2013рр, лекції, 2013р., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  6. Колоїдна хімія – лабораторні і практичні заняття, 2008-2009 рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.

 

шаблоны joomla образование