статьи о собаках

 Хацевич

Ольга Мирославівна

викладач, кандидат технічних наук

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю: Хімія у 2002. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт ". 

 

Наукові інтереси – Нові технології отримання калійних добрив з природної сировини.  Вивчення стану та причин засолення підземних вод у зоні впливу калійних виробництв.  Дослідження кінетики процесу конверсії природного лангбейніту з хлоридмагнієвим розчином.  Екологічні аспекти при виробництві калійних добрив з полімінеральних руд Прикарпаття.

  Професійна діяльність

  1. Неорганічна хімія – лекційні, лабораторні та практичні заняття, спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), Інститут природничих наук.
  2. Аналітична хімія – лабораторні, практичні заняття , а з 2012 року лекції,  спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  3. Методика викладання хімії - практичні заняття, а з 2014 року лекції, спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  4. Технічний аналіз – лабораторні заняття, 2010-2013рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  5. Неорганічний синтез - лабораторні заняття, 2007-2010 рр., спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  6. Хімічна технологія – лабораторні заняття, спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  7. Хімія природних солей – лабораторні заняття, спеціальність “хімія” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр), Інститут природничих наук.
  8. Квантова хімія - лекційні та практичні заняття, спеціальність "хімія", Інститут природничих наук.
  9. Біонеорганічна хімія - лекції та лабораторні заняття, спеціальність "хімія", Інститут природничих наук.
  10. Харчова хімія - лекції та лабораторні заняття, спеціальність "хімія", Інститут природничих наук.

 

шаблоны joomla образование